Hier vind je de actievoorwaarden.

 

Actievoorwaarden Allerhande winactie Allerhande set Vershouddozen

I. Algemeen

1.         Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Allerhande winactie voor een hele set vershouddozen van Albert Heijn (verder te noemen: de “Actie") van Allerhande van Albert Heijn B.V. (verder te noemen: "de Organisator"). Albert Heijn en Allerhande zijn gedeponeerde merknamen.

2.         Deze Actie heeft als doel de volgers op Facebook te laten reageren door onder de actiepost te vertellen wat ze van hun kliekjes maken. Uit deze reacties wordt 1 winnaar gekozen. Op Instagram wordt aan de volgers eveneens gevraagd wat ze maken van hun kliekjes. Uit deze reacties wordt ook 1 winnaar gekozen.

3.         Deze Actie geldt van 18 t/m 29 september 2016.

4.         De Organisator behoudt zich het recht te allen tijde zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst voorzien van een datum.

5.         De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

II. Deelname

6.         Deelname aan de Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. Deze Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met Facebook of Instagram.

7.         Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan zestien jaar of personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.

8.         Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven contactgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of verstrekt aan derden. De Organisator bewaart de inschrijvingen en de informatie van de deelname na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van 1 maand bewaard en daarna worden de gegevens verwijderd.

9.         Deelnemer aan de Actie is een ieder die een reactie plaatst onder de actiepost op Facebook of Instagram.

10.       Indien de deelnemer een minderjarige is, wordt toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger veronderstelt te zijn gegeven.

11.       Deelnemen kan uitsluitend door uiterlijk 29 september 2016 een reactie onder de winactie-post van 18 september 2016 op de Allerhande Facebookpagina of Instagrampagina te plaatsen.

12.       Alle inzendingen worden eigendom van de Organisator.

13.       Door inzending doet men tevens afstand van alle intellectuele eigendomsrechten. De auteursrechten die eventueel berusten op de inzendingen worden hierbij door de deelnemer aan Organisator overgedragen. Deelnemer is bereid om, indien vereist, voor deze overdracht een nadere akte te ondertekenen

14.       In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht deelnemers uit te sluiten.

15.       Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator.

III. Prijzen

16.       In totaal zijn er 2 hoofdprijzen te winnen, 2x een set versthouddozen van Albert Heijn. Eenmaal via Facebook en eenmaal via Instagram. De prijzen kunnen niet worden omgezet in geld.

17.       Een onafhankelijke en deskundige jury beoordeelt de inzendingen en kiest op Facebook 1 winnaar en op Instagram 1 winnaar.

18.       Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

19.       De winnaars worden op 30 september 2016 bekendgemaakt.

20.       De winnaars worden met naam bekendgemaakt onder de actiepost op Facebook en Instagram.

21.       Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde.

22.       Bij weigering van de prijs vervalt deze en komt deze toe aan de Organisator.

 

IV. Aansprakelijkheid

23.       De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.

24.       De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

25.       Noch de organisator noch het mediabureau kan verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-,computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.

26.       De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

27.       De Organisator vrijwaart Facebook en Instagram tegen alle kosten en schade die deelnemers op hen verhalen met betrekking tot hun deelname aan deze Actie.

V. Slotbepalingen

28.       Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

29.       Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar allerhande-online@mpg.today.

30.       Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014 van toepassing.

 

Aldus opgemaakt te Zaandam, 15 september 2016

Lees meer

Ac­tie­voor­waar­den (1.092)

sorteer op
recept Couscous met geroosterde lentegroenten

Cous­cous met ge­roos­ter­de len­te­groen­ten

(93)
45 min.
recept Erwtenhummus met kruiden en limoen

Erw­ten­hum­mus met krui­den en li­moen

(15)
10 min.
recept Mediterrane rundvleesragout met polenta

Me­di­ter­ra­ne rund­vlees­ra­gout met po­len­ta

(39)
3 u. 40 min.
recept Aardappelovenschotel

Aard­ap­pel­oven­scho­tel

(175)
1 uur
recept Bruine bonen met spek in tomatensaus

Brui­ne bo­nen met spek in to­ma­ten­saus

(3)
14 u. 30 min.
recept Witlofovenschotel met gehakt en salami

Wit­lof­oven­scho­tel met ge­hakt en sa­la­mi

(178)
1 uur
recept Mediterrane spinaziequiche

Me­di­ter­ra­ne spi­na­zie­qui­che

(876)
55 min.
recept Bananencake met pecannoten

Ba­na­nen­ca­ke met pe­can­no­ten

(293)
1 u. 35 min.
recept Salade van bietjes, linzen, walnoten en geitenkaas

Sa­la­de van biet­jes, lin­zen, wal­no­ten en gei­ten­kaas

(13)
10 min.
recept Stoofschotel met pompoen

Stoof­scho­tel met pom­poen

(368)
55 min.
recept Zuurkoolschotel met gehakt en ananas

Zuur­kool­scho­tel met ge­hakt en ana­nas

(238)
55 min.
recept Hollandse visschotel

Hol­land­se vis­scho­tel

(590)
40 min.
recept Quesadilla's met tomatensalsa

Quesa­dil­la's met to­ma­ten­sal­sa

(237)
45 min.
recept Mediterrane ovenschotel met bladerdeegdakje

Me­di­ter­ra­ne oven­scho­tel met bla­der­deeg­dak­je

(6)
40 min.
recept Rodekoolschotel met uiengehakt

Ro­de­kool­scho­tel met ui­en­ge­hakt

(294)
1 uur
recept Frambozencakejes met witte chocolade

Fram­bo­zen­ca­ke­jes met wit­te cho­co­la­de

(472)
40 min.
recept Geroosterde groenten met basilicumsaus

Ge­roos­ter­de groen­ten met ba­si­li­cum­saus

(248)
45 min.
recept Pikante ovenschotel

Pi­kan­te oven­scho­tel

(206)
45 min.
recept Pittige tomatensalsa

Pit­ti­ge to­ma­ten­sal­sa

(30)
10 min.
recept Mexicaanse groentewrap

Mexi­caan­se groen­te­wrap

(161)
25 min.
recept Stéphane Reynaud's Provençaalse taart

Stép­ha­ne Rey­naud's Pro­ven­çaal­se taart

(38)
50 min.
recept Hartige granola met spelt, walnoten en komijn

Har­ti­ge gra­no­la met spelt, wal­no­ten en ko­mijn

(5)
40 min.
recept Hollandse erwtensoep

Hol­land­se erw­ten­soep

(1.241)
1 uur
recept Paprika-tomatensalade met burrata

Pa­pri­ka-to­ma­ten­sa­la­de met bur­ra­ta

(102)
15 min.
toon meer resultaten

Je hebt een sterk verouderde versie van Internet Explorer, daarom kun je het Allerhande gedeelte van deze site niet zien.