Hier vind je de actievoorwaarden.

Actievoorwaarden Allerhande winactie bezoek en boottocht Duurzame vis

 

I. Algemeen

1.         Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Allerhande winactie voor een ‘dagje duurzaam gevangen vis’, inclusief rondleiding en boottocht (met catering) met een scholvisser, afgesloten met een etentje (verder te noemen: de “Actie") van Allerhande van Albert Heijn B.V. (verder te noemen: "de Organisator"). Albert Heijn en Allerhande zijn gedeponeerde merknamen.

2.         Deze Actie heeft als doel de volgers van  de Allerhande Facebookpagina te laten reageren door onder de actiepost te vertellen wat hun favoriete recept met vis is. Uit deze reacties worden zes winnaars (daarnaast mag elke winnaar één introducé meenemen) gekozen. Op de Allerhande Instagrampagina wordt aan de volgers eveneens gevraagd te laten weten wat hun favoriete visrecept is. Uit deze reacties worden ook zes winnaars (daarnaast mag elke winnaar één introducé meenemen) gekozen.

3.         Deze Actie loopt van 8 t/m 10 oktober 2016.

4.         De Organisator behoudt zich het recht te allen tijde zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst voorzien van een datum.

5.         De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

II. Deelname

6.         Deelname aan de Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. Deze Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met Facebook of Instagram.

7.         Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan zestien jaar of personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.

8.         Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven contactgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of verstrekt aan derden. De Organisator bewaart de inschrijvingen en de informatie van de deelname na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van 1 maand bewaard en daarna worden de gegevens verwijderd.

9.         Deelnemer aan de Actie is een ieder die een reactie plaatst onder de actiepost op de Allerhande Facebookpagina of de Allerhande Instagrampagina.

10.       Indien de deelnemer een minderjarige is, wordt toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger veronderstelt te zijn gegeven.

11.       Deelnemen kan uitsluitend door het plaatsen van een reactie onder de winactie-post op de Allerhande Facebookpagina of Instagrampagina. Om mee te doen aan de actie moet de deelnemer een reactie plaatsen onder de winactie-post op 8 oktober 2016.

12.       Alle inzendingen worden eigendom van de Organisator.

13.       Door inzending doet men tevens afstand van alle intellectuele eigendomsrechten. De auteursrechten die eventueel berusten op de inzendingen worden hierbij door de deelnemer aan Organisator overgedragen. Deelnemer is bereid om, indien vereist, voor deze overdracht een nadere akte te ondertekenen.

14.       In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht deelnemers uit te sluiten.

15.       Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator.

III. Prijzen

16.       De prijs bestaat uit een bezoek een scholvisser, inclusief rondleiding en boottocht met catering en aansluitend een etentje. De reiskosten worden vergoed. Deze prijs is zesmaal te winnen via de Allerhande Facebookpagina en zesmaal via de Allerhande Instagrampagina. De prijswinnaars worden zaterdag 22, of 29 oktober, of zaterdag 5 of 12 november 2016 om 12.00 uur ontvangen op de GY 57 in de Harlinger zeehaven. De exacte datum en locatie wordt met de winnaars gecommuniceerd. De prijzen kunnen niet worden omgezet in geld.

17.       Een onafhankelijke en deskundige jury beoordeelt de inzendingen en kiest op Facebook zes winnaars en op Instagram zes winnaars.

18.       Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

19.       De winnaars worden op 11 oktober 2016 bekendgemaakt.

20.       De winnaars worden met naam bekendgemaakt onder de actiepost op de Allerhande Facebookpagina en de Allerhande Instagrampagina.

21.       Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde.

22.       Bij weigering van de prijs vervalt deze en komt deze toe aan de Organisator.

IV. Aansprakelijkheid

23.       De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.

24.       De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de

uitgekeerde prijzen.

25.       Noch de organisator noch het mediabureau kan verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-,computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.

26.       De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

27.       De Organisator vrijwaart Facebook en Instagram tegen alle kosten en schade die deelnemers op hen verhalen met betrekking tot hun deelname aan deze Actie.

V. Slotbepalingen

28.       Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

29.       Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar allerhande-online@mpg.today.

30.       Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014 van toepassing.

 

Aldus opgemaakt te Zaandam, 7 oktober 2016

 

Lees meer

Ac­tie­voor­waar­den Al­ler­han­de win­ac­tie (38)

sorteer op
recept Scholfilet in een krokant sesamjasje

Schol­fi­let in een kro­kant se­sam­jas­je

(66)
25 min.
recept Gepocheerde scholfilet met kruidendressing

Ge­po­cheer­de schol­fi­let met krui­dendres­sing

(44)
30 min.
recept Gebakken scholfilet met oranje topping

Ge­bak­ken schol­fi­let met oran­je top­ping

(11)
1 u. 20 min.
recept Gestoofde scholfilet met peterseliepeen

Ge­stoof­de schol­fi­let met pe­ter­se­liep­een

(16)
45 min.
recept Scholfilet met broccolipuree

Schol­fi­let met broc­co­li­pu­ree

(68)
20 min.
recept Gegrilde scholfilet met couscous-venkelsalade

Ge­gril­de schol­fi­let met cous­cous-ven­kel­sa­la­de

(41)
40 min.
recept Gegrilde scholfilet met wortel

Ge­gril­de schol­fi­let met wor­tel

(16)
25 min.
recept Verse frites, prei en scholfilet

Ver­se fri­tes, prei en schol­fi­let

(32)
55 min.
recept Lauwwarme rijstsalade met gebakken scholfilet

Lauw­war­me rijst­sa­la­de met ge­bak­ken schol­fi­let

(35)
20 min.
recept Scholfilet met garnalensaus

Schol­fi­let met gar­na­len­saus

(3)
20 min.
recept Scholfilet met hazelnotenkorstje

Schol­fi­let met ha­zel­no­ten­korst­je

(17)
20 min.
recept Krokante scholfilet met stoomgroenten

Kro­kan­te schol­fi­let met stoom­groen­ten

(22)
25 min.
recept Gebakken scholfilet met augurk

Ge­bak­ken schol­fi­let met au­gurk

(8)
10 min.
recept Gebakken scholfilet met courgetteratatouille en
		basilicumroom

Ge­bak­ken schol­fi­let met cour­get­te­ra­ta­touil­le en ba­si­li­cum­room

(10)
1 u. 5 min.
recept Gebakken scholfilet met knoflookboontjes

Ge­bak­ken schol­fi­let met knof­look­boon­tjes

(48)
15 min.
recept Scholrolletjes

Schol­rol­le­tjes

(56)
55 min.
recept Gebakken schol met oranjepuree

Ge­bak­ken schol met oran­je­pu­ree

(23)
30 min.
recept Scholrolletjes met kruidenboter en gestoofde groenten

Schol­rol­le­tjes met krui­den­bo­ter en ge­stoof­de groen­ten

(8)
20 min.
recept Gepocheerde scholrolletjes met casselerrib en waterkerssaus

Ge­po­cheer­de schol­rol­le­tjes met cas­se­ler­rib en wa­ter­kers­saus

(7)
35 min.
recept Scholrolletjes met prei

Schol­rol­le­tjes met prei

(12)
30 min.
recept Gebakken schol met druivendressing

Ge­bak­ken schol met drui­vendres­sing

(24)
10 min.
recept Gegrilde viskebabs

Ge­gril­de vis­ke­babs

(13)
1 u. 25 min.
recept Italiaanse scholrolletjes

Ita­li­aan­se schol­rol­le­tjes

(15)
30 min.
recept Zomerse visovenschotel

Zo­mer­se vis­oven­scho­tel

(22)
45 min.
toon meer resultaten

Je hebt een sterk verouderde versie van Internet Explorer, daarom kun je het Allerhande gedeelte van deze site niet zien.